Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd.

Ningbo Pntech New Energy Co., Ltd.

No. 31 Huanzhen N. Rd., Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
+86 137 77007566
+86 574 88121322
China China.png

Staff Information

No. Staff
60
Useful Contacts
Contact Face
Nick Vice G.manager

Business Details

Crystalline
Monocrystalline, Polycrystalline
Production (MW)/0:
Power Range(Wp):

Products

Polycrystalline

 • $1.00 / Wp
  PN36-156P-5W
  5 Wp
 • $1.00 / Wp
  PN36-156P-10W
  10 Wp
 • $0.900 / Wp
  PN36-156P-15W
  15 Wp
 • $0.900 / Wp
  PN36-156P-20W
  20 Wp
 • $0.900 / Wp
  PN36-156P-30w
  30 Wp
 • $0.900 / Wp
  PN36-156P-40W
  40 Wp
 • $0.900 / Wp
  PN36-156P-50W
  50 Wp
 • $0.800 / Wp
  PN36-156P-60W
  60 Wp
 • $0.800 / Wp
  PN36-156P-70W
  70 Wp
 • $0.700 / Wp
  PN36-156P-80W
  80 Wp
 • $0.500 / Wp
  PN36-156P-90W
  90 Wp
 • $0.450 / Wp
  PN36-156P-100W
  100 Wp
 • $0.440 / Wp
  PN36-156P-110W
  110 Wp
 • $0.440 / Wp
  PN36-156P-120W
  120 Wp
 • $0.440 / Wp
  PN36-156P-130W
  130 Wp
 • $0.430 / Wp
  PN36-156P-140W
  140 Wp
 • $0.430 / Wp
  PN36-156P-150W
  150 Wp
 • $0.430 / Wp
  PN48-156P-160W
  160 Wp
 • $0.430 / Wp
  PN48-156P-170W
  170 Wp
 • $0.430 / Wp
  PN48-156P-180W
  180 Wp
 • $0.430 / Wp
  PN354-156P-190W
  190 Wp
 • $0.430 / Wp
  PN54-156P-200W
  200 Wp
 • $0.450 / Wp
  PN54-156P-210W
  210 Wp
 • $0.450 / Wp
  PN54-156P-220W
  220 Wp
 • $0.450 / Wp
  PN60-156P-230w
  230 Wp
 • $0.450 / Wp
  PN60-156P-240W
  240 Wp
 • $0.450 / Wp
  PN60-156P-250W
  250 Wp
 • $0.450 / Wp
  PN60-156P-260W
  260 Wp
 • $0.450 / Wp
  PN72-156P-270W
  270 Wp
 • $0.450 / Wp
  PN72-156P-280W
  280 Wp
 • $0.450 / Wp
  PN72-156P-290W
  290 Wp
 • $0.450 / Wp
  PN72-156P-300W
  300 Wp
Last Update